ietemad
1398-11-29

برگزاری کارگاه سازوکارهای اعتبارسنجی شرکتهای کوچک و متوسط: تجربه آسیا

کارگاه سازوکارهای اعتبارسنجی شرکتهای کوچک و متوسط: تجربه آسیا زمان: شنبه ۱۱ اسفند – ساعت۱۳ محل برگزاری: تهران، خیابان ستارخان، خیابان دکتر حبیب اله، بلوار شهید متولیان، پلاک ۹
1397-11-17

عقد تفاهمنامه با صندوق‌های پژوهش و فناوری کشور

در راستای توسعه همکاری‌های مشترک و استفاده از ظرفیت‌ صندوق‌های پژوهش و فناوری کشور؛ تفاهمنامه همکاری بین شرکت اعتبارسنجی ارزش‌آفرین اعتماد و تعدادی از صندوق‌های پژوهش […]