درباره ما

داستان شکل‌گیری

داستان از آنجا شروع شد که پس از سال‌ها تجربه‌ی ارتباط با شرکت‌ها و نهادهای سیاستگذار به این نتیجه رسـیدیم؛ بهبود فضای کسب‌و‌کار بهترین نوع حمایت از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان است. مطابق گزارش سال ۲۰۱۹ بانک جهانی، آخرین رتبه ایران در سهولت انجام کسب‌و‌کار ۱۲۸ بوده است و این درحالی است که در همین گزارش کشورهای همسایه ما مثل امارات در رتبه ۱۱ و ترکیه در رتبه ۴۳ قرار دارند. شاخص دریافت اعتبار (Getting Credit) یکی از شاخص‌های یازده‌گانه مورد بررسی است که ایران در رتبه ۹۹ قرار دارد و امارات و ترکیه به ترتیب در رتبه‌های ۴۴ و ۳۲ جای گرفته‌اند. واضح است که وضعیت خوبی در مقایسه با کشورها نداریم.

برای همین منظور؛ مطالعه جامعی در خصوص مدیریت ریسک اعتباری بازیگران اصلی اکوسیستم دانش‌بنیان توسط پژوهشکده مطالعات فناوری انجام شد. با بررسی نتایج این پژوهش و مشاهدات میدانی ما از کشور ژاپن، ایجاد یک نظام استاندارد مدیریت ریسک اعتباری به عنوان یک ضرورت مطرح شد. خلاصه اینکه اهمیت ظرفیت‌سنجی اعتباری شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور باعث شد تا شرکت اعتبارسنجی ارزش آفرین اعتماد بشماره ثبت ۵۲۹۵۸۰ برای ارائه انواع خدمات اعتبارسنجی توسط تعدادی از صندوق‌های پژوهش‌و‌فناوری و شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ تأسیس شود.

چشم‌انداز

ایجاد یک سامانه اعتبارسنجی یکپارچه، مورد اعتماد و شفاف برای ارائه خدمات ارزش‌آفرین به فعالان اکوسیستم کسب‌و‌کارهای فناور

 

ماموریت

برای ایجاد یک نظام استاندارد اعتبارسنجی مصمم هستیم.

به صندوق‌ها و موسسات مالی برای تصمیم‌گیری آگاهانه کمک خواهیم کرد و راهکارهای مدیریت ریسک اعتباری ارائه می‌کنیم.

ما معتقد هستیم توانمندی‌ها و عملکرد شرکت‌ها در اعتبار کسب‌و‌کارها نقش مهمی دارد. ما به شرکت‌ها کمک می‌کنیم فرصت‌های بهتری را برای دریافت خدمات مالی و سرمایه‌گذاری تجربه کنند.

سهامداران

شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

صندوق دانشگاه تهران

صندوق توسعه فناوری‌های نوین

صندوق توسعه فناوری ایرانیان

صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری

صندوق همکاری‌های بین‌المللی فناورانه ایرانیان

صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست فناوری

صندوق توسعه فناوری نانو

شرکت تأمین اطمینان فناوران پردیس

اعضای هیأت‌مدیره

آقای دکتر روح‌ا.. ابوجعفری

رئیس هیأت‌مدیره


آقای دکتر علی رسولی‌زاده‌ئی

عضو هیأت‌مدیره


آقای دکتر سعید شجاعی

عضو هیأت‌مدیره


آقای مهرداد امانی اقدم

عضو هیأت‌مدیره


آقای حسین خواجه محمود

عضو هیأت‌مدیره


آقای مهدی محمدپور ترکایش

مدیرعامل


ورود به سامانه