درباره ما

داستان شکل‌گیری

از کجا شروع شد…

داستان از آنجا شروع شد که پس از سال‌ها تجربه‌ی ارتباط با شرکت‌ها به این نتیجه رسـیدیم؛ بهبود فضای کسب‌و‌کار بهترین نوع حمایت از شرکت‌های نوپا و فناور است. مطابق گزارش سال ۲۰۱۹ بانک جهانی، آخرین رتبه ایران در سهولت انجام کسب‌و‌کار ۱۲۸ بوده است و این درحالی است که در همین گزارش کشورهای همسایه ما مثل امارات در رتبه ۱۱ و ترکیه در رتبه ۴۳ قرار دارند. شاخص دریافت اعتبار (Getting Credit) یکی از شاخص‌های یازده‌گانه مورد بررسی است که ایران در رتبه ۹۹ قرار دارد و امارات و ترکیه به ترتیب در رتبه‌های ۴۴ و ۳۲ جای گرفته‌اند. واضح است که وضعیت خوبی در مقایسه با کشورها نداریم.

 اهمیت ظرفیت‌سنجی اعتباری شرکت‌های نوپا و فناور باعث شد تا شرکت اعتبارسنجی ارزش آفرین اعتماد بشماره ثبت ۵۲۹۵۸۰ برای ارائه انواع خدمات اعتبارسنجی توسط تعدادی از صندوق‌های غیردولتی و شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ تأسیس شود.

ماموریت

ما ایجاد یک سامانه اعتبارسنجی یکپارچه، مورد اعتماد و شفاف را بهترین راهکار برای بهبود فضای اعتباری و ارائه خدمات ارزش‌آفرین به نهادهای مالی و فعالین حوزه‌ی فناوری می‌دانیم. چرا که ما معتقد هستیم توانمندی‌ها شرکت‌ها در اعتبار کسب‌و‌کارها نقش مهمی دارد.

ما به نهادهای مالی راهکار مدیریت ریسک اعتباری ارائه میدهیم و به شرکت‌ها کمک می‌کنیم تجربه بهتری در دریافت خدمات مالی داشته باشند.