پذیرندگان گزارش رتبه و ظرفیت اعتباری​​

درباره ما

داستان از آنجا شروع شد که پس از سال‌ها تجربه‌ی ارتباط با شرکت‌ها و نهادهای سیاستگذار به این نتیجه رسـیدیم؛ بهبود فضای کسب‌و‌کار بهترین نوع حمایت از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان است. مطابق گزارش سال ۲۰۱۹ بانک جهانی، آخرین رتبه ایران در سهولت انجام کسب‌و‌کار ۱۲۸ بوده است و این درحالی است که در همین گزارش کشورهای همسایه ما مثل امارات در رتبه ۱۱ و ترکیه در رتبه ۴۳ قرار دارند. شاخص دریافت اعتبار (Getting Credit) یکی از شاخص‌های یازده‌گانه مورد بررسی است که ایران در رتبه ۹۹ قرار دارد و امارات و ترکیه به ترتیب در رتبه‌های ۴۴ و ۳۲ جای گرفته‌اند. واضح است که وضعیت خوبی در مقایسه با کشورها نداریم.

برای همین منظور؛ مطالعه جامعی در خصوص مدیریت ریسک اعتباری بازیگران اصلی اکوسیستم دانش‌بنیان توسط پژوهشکده مطالعات فناوری انجام شد. با بررسی نتایج این پژوهش و مشاهدات میدانی ما از کشور ژاپن، ایجاد یک نظام استاندارد مدیریت ریسک اعتباری به عنوان یک ضرورت مطرح شد. خلاصه اینکه اهمیت ظرفیت‌سنجی اعتباری شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور باعث شد تا شرکت اعتبارسنجی ارزش آفرین اعتماد بشماره ثبت ۵۲۹۵۸۰ برای ارائه انواع خدمات اعتبارسنجی توسط تعدادی از صندوق‌های پژوهش‌و‌فناوری و شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ تأسیس شود.

انواع خدمات و محصولات

سامانه استعلام رفتار اعتباری

ما داده‌های اعتباری شرکت‌های دانش‌بنیان را تجمیع و پالایش کرده‌ایم که از طریق سامانه برخط قابل استعلام هستند.

گزارش رتبه و ظرفیت اعتباری

رتبه و ظرفیت اعتباری شرکت‌های دانش‌بینان برای بانکها، صندوق‌های پژوهش و فناوری و نهادهای حمایتی قابل ارائه است.

گزارش سلامت مالی

همه شرکت‌ها می‌توانند از وضعیت سلامت مالی خود مطلع شوند. شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در 45 شاخص مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

چگونه به شرکت‌ها کمک می‌کنیم؟

کاهش هزینه

گزارش ظرفیت اعتباری شرکت برای مدت یکسال اعتبار دارد. در واقع، برای دریافت خدمات از صندوق‌ها نیاز به ارزیابی مجدد نیست.

اعتبارسنجی با مدل همه‌جانبه

رفتار اعتباری، صورت‌های مالی، توان فنی-عملیاتی و مسائل مربوط به بازار و محیط کسب‌و‌کار شرکت‌ها با تحلیل کلان داده‌های صنعت و فناوری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

اولویت در خدمات مالی

شرکت‌هایی که پرونده اعتباری نزد ما داشته باشند، برای دریافت خدمات مالی در اولویت قرار می‌گیرند.

کاهش فرایند دریافت خدمات

پرونده اعتباری شما بصورت آنی در دسترس صندوق‌ها و موسسات مالی است.

چگونه به صندوق‌ها کمک می‌کنیم؟

افزایش رضایت مشتریان

شفافیت، افزایش سرعت، کاهش هزینه و فرآیندهای دریافت خدمات موجب افزایش رضایت‌مندی مشتریان خواهد شد.

کاهش ریسک وصول مطالبات

شما می‌توانید قبل از ارائه خدمات مالی، از وضعیت سوابق اعتباری شرکت‌ها و افراد کلیدی آن‌ها مطلع شوید.

اطلاع آنی از لیست مشتریان پرریسک

با توجه به تسهیم اطلاعات اعتباری موسسات مالی صندوق‌های مورد تفاهم؛ شما می‌توانید از وضعیت شرکت‌هایی که در لیست سیاه سامانه قرار دارند مطلع شوید.

کمک به تصمیم‌گیری آگاهانه

ظرفیت اعتباری با توجه به احتمال ایفای تعهدات شرکت‌ها تعیین می‌شود و اعتباردهندگان با اطلاع کامل از وضعیت مشتریان خدمات ارائه می‌کنند.

همکاران راهــبردی​

گزارش‌های تحلیلی زیست‌بوم

یکی از اهداف شرکت اعتبارسنجی ارزش‌آفرین اعتماد انتشار گزارش‌های تحلیلی از زیست‌بوم شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور است. در همین راستا؛ گزارش کامل “زیست‌بوم شرکت‌های دانش‌بنیان” در پنج بخش وضعیت آماری شرکت‌های دانش‌بنیان، نقش زنان در زیست‌بوم، عملکرد صندوق‌های پژوهش و فناوری در صدور ضمانت‌نامه و پرداخت وام ارائه شده است.

دریافت گزارش زیست‌بوم دانش‌بنیان

این گزارش با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق‌های پژوهش و فناوری تهیه شده است. داده‌های مورد استفاده شامل اطلاعات شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین؛ داده‌های اعتباری ضمانت‌نامه،‌ وام و لیست سیاه صندوق‌ها از سال 1392 تا انتهای سال 1398 می‌شود.

ورود به سامانه