اعتبارسنجی ارزش‌آفرین اعتماد

ارائه دهنده‌ راهکارهای مدیریت ریسک اعتباری

انواع خدمات و محصولات

سامانه استعلام رفتار اعتباری

ما داده‌های رفتاری شرکت‌های نوپا را از طریق سامانه برخط قابل استعلام کرده‌ایم.

گزارش رتبه و ظرفیت اعتباری

ظرفیت اعتباری شرکت‌های نوپا برای نهادهای حمایتی قابل ارائه است.

گزارش سلامت مالی

همه شرکت‌ها می‌توانند از وضعیت سلامت مالی خود مطلع شوند. شرکت‌های نوپاو فناور در بیش از 100 شاخص مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

چگونه به نهادهای حمایت‌کننده کمک می‌کنیم؟

افزایش رضایت مشتریان

شفافیت، افزایش سرعت، کاهش هزینه و فرآیندهای دریافت خدمات موجب افزایش رضایت‌مندی مشتریان خواهد شد.

کاهش ریسک وصول مطالبات

شما می‌توانید قبل از ارائه خدمات مالی، از وضعیت سوابق رفتاری شرکت‌ها و افراد کلیدی آن‌ها مطلع شوید.

اطلاع آنی از لیست مشتریان پرریسک

شما می‌توانید از وضعیت شرکت‌هایی که در لیست سیاه سامانه قرار دارند مطلع شوید.

کمک به تصمیم‌گیری آگاهانه

ظرفیت اعتباری با توجه به احتمال ایفای تعهدات شرکت‌ها تعیین می‌شود و اعتباردهندگان با اطلاع کامل از وضعیت مشتریان خدمات ارائه می‌کنند.

چگونه به شرکت‌های نوپا و کوچک کمک می‌کنیم؟

کاهش هزینه

گزارش ظرفیت اعتباری شرکت برای مدت یکسال اعتبار دارد. در واقع، برای دریافت خدمات نیاز به ارزیابی مجدد نیست.

اعتبارسنجی با مدل همه‌جانبه

رفتار اعتباری، صورت‌های مالی، توان فنی-عملیاتی و مسائل مربوط به بازار و محیط کسب‌و‌کار شرکت‌ها با تحلیل کلان داده‌های صنعت و فناوری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

بهبود رتبه و طرفیت اعتباری

شناسایی نقاط ضعف اعتباری و ارائه‌ی راهکار جهت بهبود آن با استفاده از گزارش سلامت‌ مالی

کاهش فرایند دریافت خدمات

تسهیل و شفاف‌سازی فرآیند اعتبارسنجی در بستر سامانه آنلاین اعتباریار

درباره ما

داستان از آنجا شروع شد که پس از سال‌ها تجربه‌ی ارتباط با شرکت‌ها به این نتیجه رسـیدیم؛ بهبود فضای کسب‌و‌کار بهترین نوع حمایت از شرکت‌های نوپا و فناور است. مطابق گزارش سال ۲۰۱۹ بانک جهانی، آخرین رتبه ایران در سهولت انجام کسب‌و‌کار ۱۲۸ بوده است و این درحالی است که در همین گزارش کشورهای همسایه ما مثل امارات در رتبه ۱۱ و ترکیه در رتبه ۴۳ قرار دارند. شاخص دریافت اعتبار (Getting Credit) یکی از شاخص‌های یازده‌گانه مورد بررسی است که ایران در رتبه ۹۹ قرار دارد و امارات و ترکیه به ترتیب در رتبه‌های ۴۴ و ۳۲ جای گرفته‌اند. واضح است که وضعیت خوبی در مقایسه با کشورها نداریم.

 اهمیت ظرفیت‌سنجی اعتباری شرکت‌های نوپا و فناور باعث شد تا شرکت اعتبارسنجی ارزش آفرین اعتماد برای ارائه انواع خدمات اعتبارسنجی توسط تعدادی از صندوق‌های غیردولتی و شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ تأسیس شود.

گزارش‌های سالانه زیست‌بوم دانش‌بنیان

گزارش حاضر گزیده‌ای شفاف از زیست‌بوم شرکت‌های دانش‌بنیان در ســـال‌های مختلف است که پیشگفتار با استناد به داده‌های صورت‌های مالی و اطلاعات اعتباری شرکت‌های دانش‌بنیان گردآوری شده است. نتایج تحلیل این داده‌ها تقدیم فعالین زیست‌بوم می‌شود.

هدف از تهیه و انتشار گزاش حـاضر این است که ضمن آشنایی فعالین زیست‌بوم با وضعیت مالی و اعتباری شرکت‌های دانش‌بنیان، فرصتی را برای تحلیل و بررسی شکـل‌گیری زیست‌بوم فناوری و مسیر پیشروی بازیگران آن ایجاد کند.

این داده‌ها هم به شرکت‌ها در درک جایگاه واقعی خود کمک خواهــد کرد هم به حــــاکمیت و تصمیم‌ســازان و تصمیم‌گیران درتـــدوین نقشه راه و مسیرآینده یاری خواهد رساند.

 

گزارش سالانه زیست‌بوم دانش‌بنیان - ۱۳۹۸

این گزارش با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق‌های پژوهش و فناوری تهیه شده است. داده‌های مورد استفاده شامل اطلاعات شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین؛ داده‌های اعتباری ضمانت‌نامه،‌ وام و لیست سیاه صندوق‌ها از سال 1392 تا انتهای سال 1398 می‌شود.

گزارش سالانه زیست‌بوم دانش‌بنیان - ۱۳۹۹

این گزارش با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق‌های پژوهش و فناوری تهیه شده است. داده‌های مورد استفاده شامل اطلاعات شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین؛ داده‌های اعتباری ضمانت‌نامه،‌ وام و لیست سیاه صندوق‌ها و بانک‌های کشور در انتهای سال 1399 است.

گزارش سالانه زیست‌بوم دانش‌بنیان - ۱۴۰۰

بزودی...

گزارش سالانه زیست‌بوم دانش‌بنیان - ۱۴۰۱

این گزارش با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق‌های پژوهش و فناوری تهیه شده است. داده‌های مورد استفاده شامل اطلاعات شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین؛ داده‌های اعتباری ضمانت‌نامه،‌ وام و لیست سیاه صندوق‌ها از سال 1392 تا انتهای سال 1401 می‌شود.