اعتبارسنجی ارزش‌آفرین اعتماد

ارائه دهنده‌ راهکارهای مدیریت ریسک اعتباری

انواع خدمات و محصولات

سامانه استعلام رفتار اعتباری

ما داده‌های رفتاری شرکت‌های نوپا را از طریق سامانه برخط قابل استعلام کرده‌ایم.

گزارش رتبه و ظرفیت اعتباری

ظرفیت اعتباری شرکت‌های نوپا برای نهادهای حمایتی قابل ارائه است.

گزارش سلامت مالی

همه شرکت‌ها می‌توانند از وضعیت سلامت مالی خود مطلع شوند. شرکت‌های نوپاو فناور در بیش از 100 شاخص مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

چگونه به نهادهای حمایت‌کننده کمک می‌کنیم؟

افزایش رضایت مشتریان

شفافیت، افزایش سرعت، کاهش هزینه و فرآیندهای دریافت خدمات موجب افزایش رضایت‌مندی مشتریان خواهد شد.

کاهش ریسک وصول مطالبات

شما می‌توانید قبل از ارائه خدمات مالی، از وضعیت سوابق رفتاری شرکت‌ها و افراد کلیدی آن‌ها مطلع شوید.

اطلاع آنی از لیست مشتریان پرریسک

شما می‌توانید از وضعیت شرکت‌هایی که در لیست سیاه سامانه قرار دارند مطلع شوید.

کمک به تصمیم‌گیری آگاهانه

ظرفیت اعتباری با توجه به احتمال ایفای تعهدات شرکت‌ها تعیین می‌شود و اعتباردهندگان با اطلاع کامل از وضعیت مشتریان خدمات ارائه می‌کنند.

چگونه به شرکت‌های نوپا و کوچک کمک می‌کنیم؟

کاهش هزینه

گزارش ظرفیت اعتباری شرکت برای مدت یکسال اعتبار دارد. در واقع، برای دریافت خدمات نیاز به ارزیابی مجدد نیست.

اعتبارسنجی با مدل همه‌جانبه

رفتار اعتباری، صورت‌های مالی، توان فنی-عملیاتی و مسائل مربوط به بازار و محیط کسب‌و‌کار شرکت‌ها با تحلیل کلان داده‌های صنعت و فناوری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

اولویت در خدمات مالی

شرکت‌هایی که پرونده اعتباری نزد ما داشته باشند، برای دریافت خدمات مالی در اولویت قرار می‌گیرند.

کاهش فرایند دریافت خدمات

پرونده اعتباری شما بصورت آنی در دسترس است.

درباره ما

داستان از آنجا شروع شد که پس از سال‌ها تجربه‌ی ارتباط با شرکت‌ها به این نتیجه رسـیدیم؛ بهبود فضای کسب‌و‌کار بهترین نوع حمایت از شرکت‌های نوپا و فناور است. مطابق گزارش سال ۲۰۱۹ بانک جهانی، آخرین رتبه ایران در سهولت انجام کسب‌و‌کار ۱۲۸ بوده است و این درحالی است که در همین گزارش کشورهای همسایه ما مثل امارات در رتبه ۱۱ و ترکیه در رتبه ۴۳ قرار دارند. شاخص دریافت اعتبار (Getting Credit) یکی از شاخص‌های یازده‌گانه مورد بررسی است که ایران در رتبه ۹۹ قرار دارد و امارات و ترکیه به ترتیب در رتبه‌های ۴۴ و ۳۲ جای گرفته‌اند. واضح است که وضعیت خوبی در مقایسه با کشورها نداریم.

 اهمیت ظرفیت‌سنجی اعتباری شرکت‌های نوپا و فناور باعث شد تا شرکت اعتبارسنجی ارزش آفرین اعتماد بشماره ثبت ۵۲۹۵۸۰ برای ارائه انواع خدمات اعتبارسنجی توسط تعدادی از صندوق‌های غیردولتی و شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ تأسیس شود.