شرایط و الزامات

شرایط و الزامات

تعاریف
سامانه: منظور پلتفرم اختصاصی شرکت اعتبارسنجی ارزش‌آفرین اعتماد است که از طریق آن خدمات مربوط به استعلام رفتار اعتباری به موسسات مالی و صندوق‌ها ارائه می‌شود.
کاربر: منظور موسسه یا صندوق مالی است که قبلاً قرارداد استفاده از سامانه استعلام رفتار اعتباری امضاء شده است و از سامانه برای استعلام رفتار اعتباری مشتریان خود اعم از شرکت یا فرد استفاده می‌کند.

توجه! هرگونه استفاده از این وب سایت و سامانه استعلام رفتار اعتباری به معنی آگاهی و پذیرش تمامی شروط مندرج در این شرایط­‌نامه است.

موارد مطروحه زیر در بردارنده شرایط و الزامات قانونی فی ما بین است و یک قرارداد قانونی و الزام اور است.

– کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه محفوظ است. در صورت استفاده بدون مجوز کتبی و غیرمجاز از تصاویر، اطلاعات، علائم تجاری و سایر مندرجات در گزارش چه بصری و چه اطلاعاتی جایز نبوده و حق پیگیری قضایی برای شرکت محفوظ است.

– به موجب این قرارداد کاربر تایید می­‌نماید که گزارش استعلام رفتار اعتباری، صرفاً سندی عادی‌ست که پس از بررسی وضعیت اعتباری شخص حقیقی/حقوقی صادر می‌گردد و سامانه به هیچ‌وجه تضمین نمی‌دهد که این سند به معنی لزوم  ارائه خدمات به مشتریان کاربر می­‌باشد. همچنین کاربر تعهد خود را مبنی بر استفاده منحصراً داخل آن سازمان یا نهاد مالی اعلام می­‌دارد.

– صحت، کیفیت و زمان بندی در ارائه خدمات منوط به عملکرد صحیح سایر منابع داده است که برخی از آن ها خارج از اختیار سامانه اعتماد هستند. لذا، این سامانه هیچگونه مسئولیتی در قبال صحت، کیفیت و زمان بندی آنها نخواهد داشت.

–  نتایج ارائه‌شده در سامانه صرفاً تا تاریخ درخواست معتبر است. لذا؛ در صورت گذشت زمان از تاریخ نتیجه استعلام، این سامانه هیچگونه مسئولیتی در خصوص اعتبار آن نخواهد داشت.

– به موجب این قرارداد کاربر متعهد می­‌گردد که از هرگونه ورود خسارت یا اخلال در این سامانه و هرگونه اقدامی که منجر به وقفه در ارائه خدمات سامانه گردد خودداری نماید و در صورت بروز هرگونه تخلف مسئولیت جبران ضرر و زیان با کاربر است و سامانه بدون هیچ اعلام قبلی مجاز به اخراج و بستن حساب کاربر می­‌باشد.

– کاربر موظف است برای استعلام رفتار اعتباری افراد و شرکتها در سامانه اجازه‌نامه از مشتریان دریافت نماید. مسئولیت عدم دریافت اجازه‌نامه به عهده کاربر میباشد و در صورت بروز چنین موردی، بلافاصله ارائه خدمات به کاربر قطع خواهد شد و کلیه مسئولیت­های ناشی از عدم همکاری کاربر متوجه خود ایشان خواهد بود.

– کاربر تعهد می­‌نماید که کلیه اطلاعاتی که سامانه از وی درخواست می­‌کند را دقیق و صحیح وارد نموده و هر خسارتی از قبیل عدم صحت یا دقت این اطلاعات وارد آید متوجه کاربر خواهد بود.

– انتشار بدافزارهای اینترنتی به منظور سوء استفاده از اطلاعات کاربران سامانه مجاز نبوده و در صورت مشاهده، موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.