گزارش رفتار اعتباری

کاهش ریسک اعتباری از مهمترین اهداف یک نهاد مالی است. دسترسی به اطلاعات اعتباری  موجود نزد بانک‌ها و موسسات مالی برای تحلیل وضعیت سوابق مشتریان در ایفای تعهداتشان یکی از ابتدایی‌ترین اقدامات محسوب می‌شود. در همین راستا؛ شرکت اعتبارسنجی ارزش‌آفرین اعتماد اقدام به تجمیع و تکمیل اطلاعات اعتباری مشتریان نزد موسسات مالی و صندوق‌های پژوهش و فناوری کرده است. با تحلیل اطلاعات دریافتی از همه منابع داده‌ای؛ گزارش استعلام رفتار اعتباری را در بخشهای استعلام صندوق‌ها و موسسات مالی و استعلام لیست سیاه جهت ارائه انواع خدمات مالی به شرکت‌های دانش بنیان و فناور در اختیار نهاهای مالی قرار میدهیم.

استفاده‌کنندگان

اجزای گزارش

وضعیت ضمانت‌نامه صادر شده با توجه به نحوه تعامل شخص با نهاد مالی در یکی از وضعیت‌های پایبند، واخواست عادی، واخواست حقوقی و پرخطر گزارش می‌شود.

وضعیت مجموع مبالغ ضمانت‌نامه‌های فعال
وضعیت مجموع مبالغ ضمانت‌نامه‌های واخواست‌شده
وضعیت مجموع تعداد ضمانت‌نامه‌های فعال
سابقه استعلام منفی در سامانه
/ تعداد استعلام‌های منفی شخص در طی یکسال اخیر گزارش می‌شود.

  • وضعیت بازپرداخت وام‌ها
    میزان پایبندی اشخاص حقیقی و حقوقی برای بازپرداخت وام‌های فعال در یکی از وضعیت‌های جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول گزارش می‌شود.
  • وضعیت مجموع مبالغ وام‌های فعال
  • وضعیت مجموع مبالغ دیرکرد وام‌های فعال
  • وضعیت نسبت مجموع مبالغ اقساط باقیمانده به مبلغ کل وام‌های فعال
  • سابقه استعلام منفی در سامانه
    / تعداد استعلام‌های منفی شخص در طی یکسال اخیر گزارش می‌شود.

شرکت یا افرادی که مشمول مصادیق شش‌گانه لیست سیاه باشند در گزارش استعلام برای کاهش ریسک اعتباری بانک / صندوق اعلام می‌شود. 

نمونه1: 
شخص حقیقی / حقوقی از تاریخ 1399/10/30 توسط صندوق توسعه فناوری ایرانیان به لیست سیاه صندوق و موسسات مالی طرف تفاهم اضافه شده است.

نمونه2:
شخص حقیقی / حقوقی در تاریخ 1399/11/30 توسط صندوق توسعه فناوری ایرانیان از لیست سیاه صندوق و موسسات مالی طرف تفاهم خارج شده است.

لیست سیاه

قرارگرفتن یک شرکت به همراه یک یا چند نفر از اعضای هیئت مدیره آن شرکت در لیست سیاه سامانه اعتماد صرفاً پس از اعلام کتبی بانک / صندوق / موسسه مالی یا نهادهای حمایتی به شرکت اعتبارسنجی ارزش‌آفرین اعتماد امکان‌پذیر خواهد بود.

خروج شرکت / فرد از لیست سیاه صرفاً و تنها با اعلام کتبی همان نهادی که ایشان را وارد لیست سیاه کرده است مقدور می‌باشد.

532

شرکت / فرد توسط صندوق‌های پژوهش و فناوری به لیست سیاه سامانه شرکت اعتبارسنجی ارزش‌آفرین اعتماد وارد شده‌اند.

مصادیق لیست سیاه:

1- ارائه اسناد مالی، فاکتور یا قراردادهای جعلی؛ یا اظهار کذب و گزارش خلاف واقع در فرایند اعتبارسنجی به نهاد مالی
2- احراز کلاهبرداری و تقاضای دریافت تسهیلات با زد و بند و تبانی یا با استفاده از کارفرمای صوری هر چند منجر به اعطای تسهیلات نشده باشد.
3- قرارگیری در فهرست ضمانت‌نامه‌های واخواست‌شده پرخطر
4- قرارگیری در فهرست وام‌های معوق یا مشکوک‌الوصول
معوق: از سررسید اولین قسط پرداخت نشده بیشتر از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه گذشته است.
مشکوک‌الوصول: از سررسید اولین قسط پرداخت نشده بیشتر از ۱۸ ماه گذشته است.
5- سوابق بازپرداخت نامناسب یا بسیار نامنظم تعهدات (هرچند که در حال حاضر پرونده باز تسهیلاتی نداشته باشد.)
6- سابقه معاملات و عملیات مشکوک به پول­شویی (معاملات و عملیاتی که نهاد مالی با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کند که این عملیات و معاملات به منظور پول­شویی انجام می­شود. – بند و ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی با شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۴)

 

ورود به سامانه