محصولات

راهکارهای مدیریت ریسک اعتباری

سامانه استعلام رفتار اعتباری

ما داده‌های اعتباری شرکت‌های دانش‌بنیان را تجمیع و پالایش کرده‌ایم که از طریق سامانه برخط قابل استعلام هستند. موضوعات مورد استعلام از طریق سامانه عبارت‌اند از:

 • وضعیت وام‌های دریافتی از نظام بانکی
 • وضعیت ضمانت‌نامه‌های دریافتی از نظام بانکی
 • وضعیت چک‌های بانکی
 • وضعیت وام‌های دریافتی از صندوق های پژوهش و فناوری
 • وضعیت ضمانت‌نامه‌های دریافتی از صندوق های پژوهش و فناوری
 • لیست سیاه بانکی و صندوقی
شرایط استفاده از سامانه چیست؟

این گزارش مخصوص نهادهای مالی توسعه داده شده و ایجاد دسترسی برای سایر اشخاص(حقیقی و حقوقی) وجود ندارد.

هدف از انجام اعتبارسنجی مالی، تعیین رتبه و ظرفیت اعتباری اشخاص حقوقی برای استفاده از تسهیلات بانکی و غیر­بانکی همچون وام و ضمانت­نامه است.

هدف از انجام اعتبارسنجی مالی، تعیین رتبه و ظرفیت اعتباری اشخاص حقوقی برای استفاده از تسهیلات بانکی و غیر­بانکی همچون وام و ضمانت­نامه است.

برای تعیین رتبه و ظرفیت اعتباری وام یا ضمانت نامه و تخمین توان بازپرداخت تعهدات، لازم است شاخص­ های اصلی که نشان دهنده وضعیت کلی رفتار شرکت در خصوص تسهیلات جاری (وام و ضمانت­نامه) است تعیین گردد. شرکت دانش بنیان ارزش آفرین اعتماد بر اساس مبانی علمی و آیین‌نامه های معتبر جهانی، اقدام به طراحی مدل محاسبه ظرفیت اعتباری شرکت‌های دانش بنیان و فناور نموده است. در این چارچوب، معیارهای 5 گانه زیر در تعیین ظرفیت اعتباری شرکت محاسبه و امتیازدهی می شود:

 • رفتار اعتباری
 • توان عملیاتی
 • بازار و محیط کسب‌وکار
 • سودآوری و عملکرد
 • توان بازپرداخت

تجربه اعتبارسنجی حدود 2000 شرکت نشان می‌دهد که یکی از علل اصلی عدم توانایی شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور برای دریافت خدمات مالی، تمرکز بیش از حد بر روی مسائل فنی و همچون عدم توسعه بازار، عدم کفایت سرمایه، عدم رعایت استانداردهای حسابداری، عدم شفافیت مالی، نبود نیروی مالی و حسابداری خبره بوده است.

از این‌رو حدود ۷۰ درصد از این شرکت‌ها نه‌تنها نتوانستند از طریق سیستم بانکی تأمین مالی (تسهیلات) کنند بلکه توسط صندوق‌های پژوهش و فناوری نیز تأمین مالی نشده‌اند. در صورتی که تنها ۴.۵ درصد کل وام‌های دریافتی از طرف شرکت‌های دانش‌بنیان دارای دیرکرد است!

ما با هدف کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان به‌منظور شناسایی نقاط ضعف و حمایت از این شرکت‌ها برای دستیابی هدفمند و بهینه‌تر از تهسیلات تحت عنوان «سلامت مالی» را با استفاده از تجارب بین‌المللی توسعه داده‌ایم.

این گزارش مورد تائید معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری بوده و در لیست 110 بسته‌ی توانمندسازی این سازمان قرار دارد. در این راستا معاونت علمی ریاست جمهوری تا 70 درصد هزینه‌ی تدوین گزارش تخصصی سلامت مالی شرکت‌های دانش‌بنان را پوشش می‌دهد.

گزارش حاضر گزیده‌ای شفاف از زیست‌بوم شرکت‌های دانش‌بنیان در ســـال‌های مختلف است که پیشگفتار با استناد به داده‌های صورت‌های مالی و اطلاعات اعتباری شرکت‌های دانش‌بنیان گردآوری شده است. نتایج تحلیل این داده‌ها تقدیم فعالین زیست‌بوم می‌شود.

هدف از تهیه و انتشار گزاش حـاضر این است که ضمن آشنایی فعالین زیست‌بوم با وضعیت مالی و اعتباری شرکت‌های دانش‌بنیان، فرصتی را برای تحلیل و بررسی شکـل‌گیری زیست‌بوم فناوری و مسیر پیشروی بازیگران آن ایجاد کند.

این داده‌ها هم به شرکت‌ها در درک جایگاه واقعی خود کمک خواهــد کرد هم به حــــاکمیت و تصمیم‌ســازان و تصمیم‌گیران درتـــدوین نقشه راه و مسیرآینده یاری خواهد رساند.

 

گزارش سالانه زیست‌بوم دانش‌بنیان - ۱۳۹۸

این گزارش با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق‌های پژوهش و فناوری تهیه شده است. داده‌های مورد استفاده شامل اطلاعات شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین؛ داده‌های اعتباری ضمانت‌نامه،‌ وام و لیست سیاه صندوق‌ها از سال 1392 تا انتهای سال 1398 می‌شود.

گزارش سالانه زیست‌بوم دانش‌بنیان - ۱۳۹۹

این گزارش با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق‌های پژوهش و فناوری تهیه شده است. داده‌های مورد استفاده شامل اطلاعات شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین؛ داده‌های اعتباری ضمانت‌نامه،‌ وام و لیست سیاه صندوق‌ها و بانک‌های کشور در انتهای سال 1399 است.

گزارش سالانه زیست‌بوم دانش‌بنیان - ۱۴۰۰

بزودی...

گزارش سالانه زیست‌بوم دانش‌بنیان - ۱۴۰۱

این گزارش با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق‌های پژوهش و فناوری تهیه شده است. داده‌های مورد استفاده شامل اطلاعات شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین؛ داده‌های اعتباری ضمانت‌نامه،‌ وام و لیست سیاه صندوق‌ها از سال 1392 تا انتهای سال 1401 می‌شود.